Site logo

CAMLAMONLINE THAM DỰ HỘI NGHỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ NÔNG NGHIỆP

CamLamOnline Giới Thiệu Đến Bộ Trưởng Lê Minh Hoan ( Bộ NN&PTNT ) Và Các Đại Biểu Tại Hội Nghị Các Đặc Sản Xoài Của Xứ Xoài Cam Lâm.

???? CamLamOnline Nỗ Lực Quảng Bá Xoài Cam Lâm ????

CAMLAMONLINE THAM DỰ HỘI NGHỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ NÔNG NGHIỆP 1
.
CAMLAMONLINE THAM DỰ HỘI NGHỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ NÔNG NGHIỆP 2
.
CAMLAMONLINE THAM DỰ HỘI NGHỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ NÔNG NGHIỆP 3
.
CAMLAMONLINE THAM DỰ HỘI NGHỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ NÔNG NGHIỆP 4
.

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Theo dõi CAMLAMONLINE.COM

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin

Tin tưc, khuyến mãi, cập nhật mới nhất tại Cam Lâm

Bài viết mới nhất

Xoài Cam Lâm – Vụ xoài đìu hiu

Chi phí đầu vào tăng gần gấp đôi nhưng năng suất và giá bán lại giảm gần một nửa so với năm trước là nghịch lý vụ xoài năm nay khiến người trồng xoài Cam Lâm thiệt đơn, thiệt kép.

.
.