Site logo

Khánh Hoà: Đồng ý chủ trương chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án Khu đô thị sân bay Cam Lâm

(Xây dựng) – UBND tỉnh Khánh Hoà vừa có văn bản chấp thuận chủ trương liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án Khu đô thị sân bay Cam Lâm theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Khánh Hoà: Đồng ý chủ trương chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án Khu đô thị sân bay Cam Lâm 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành khảo sát các dự án, công trình lớn, trọng điểm tại Khánh Hòa.

Theo đó, Dự án Khu đô thị sân bay Cam Lâm trên cơ sở đề xuất của Tập đoàn Vingroup, thuộc loại dự án xây dựng khu đô thị mới quy định tại điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai. Như vậy, về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được quy định cụ thể bởi Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ngoài ra, tại địa bàn tỉnh Khánh Hoà, UBND tỉnh Khánh Hoà cũng đã ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Quyết định số 10/2021/QĐ- UBND ngày 26/8/2021, và Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 (Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND).

Khánh Hoà: Đồng ý chủ trương chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án Khu đô thị sân bay Cam Lâm 2
Khu vực đầm Thuỷ Triều, huyện Cam Lâm.

Do vậy, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị sân bay Cam Lâm sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành. UBND tỉnh Khánh Hoà, cũng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết khi có vướng mắc phát sinh.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với tỉnh Khánh Hoà. Trong đó, đối với việc lập quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm và một phần thành phố Cam Ranh, Thủ tướng cho phép UBND tỉnh Khánh Hoà thực hiện đồng thời nhiệm vụ, đồ án và các loại quy hoạch để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch và đầu tư. Việc thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Phi Long

link gốc : https://baoxaydung.com.vn/khanh-hoa-dong-y-chu-truong-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-ta-i-di-nh-cu-khi-thu-c-hie-n-du-a-n-khu-do-thi-sa-n-bay-cam-la-m-329686.html

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Theo dõi CAMLAMONLINE.COM

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin

Tin tưc, khuyến mãi, cập nhật mới nhất tại Cam Lâm

Bài viết mới nhất

.
.