Site logo

Cam Lâm, Bình Minh và Hải Sản

Niềm vui của người dân Cam Lâm là mỗi buổi sáng ngày hè ngâm mình dưới biển và mua được những mẻ cá tươi rói của những chiếc ghe đi gần bờ về !

Cam Lâm, Bình Minh và Hải Sản 1
Cam Lâm, Bình Minh và Hải Sản 5
Cam Lâm, Bình Minh và Hải Sản 2
Cam Lâm, Bình Minh và Hải Sản 6
Cam Lâm, Bình Minh và Hải Sản 3
Cam Lâm, Bình Minh và Hải Sản 7
Cam Lâm, Bình Minh và Hải Sản 4
Cam Lâm, Bình Minh và Hải Sản 8

Nguồn: Đặng Thế Truyền

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Theo dõi CAMLAMONLINE.COM

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin

Tin tưc, khuyến mãi, cập nhật mới nhất tại Cam Lâm

Bài viết mới nhất

.
.