Site logo

Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/22022) và 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2022). Nhân dân và cán bộ xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân xã trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở

Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 1
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 14
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 2
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 15
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 3
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 4
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 16
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 5
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 17
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 6
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 18
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 7
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 19
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 8
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 20
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 9
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 10
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 21
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 11
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 22
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 12
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 23
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 13
Xã Cam Hải Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 24

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Theo dõi CAMLAMONLINE.COM

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin

Tin tưc, khuyến mãi, cập nhật mới nhất tại Cam Lâm

Bài viết mới nhất

.
.