Site logo

Xử lý việc xếp hàng từ sáng sớm làm hồ sơ đất đai tại Cam Lâm

Trước tình trạng người dân xếp hàng từ sáng sớm để lấy số làm hồ sơ đất đai tại huyện Cam Lâm, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa đã có những kiến nghị để giải quyết tình trạng trên.

Sở Nội vụ – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở TN-MT và UBND huyện Cam Lâm, Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc báo cáo, đề xuất giải pháp giải quyết tình trạng quá tải trong việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại huyện Cam Lâm.

Xử lý việc xếp hàng từ sáng sớm làm hồ sơ đất đai tại Cam Lâm
Người dân xếp hàng từ sáng sớm để làm hồ sơ đất đai tại huyện Cam Lâm. (Ảnh: Trung Vũ).

Cụ thể, thời gian vừa qua, bộ phận một cửa huyện Cam Lâm bị quá tải do nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tăng đột biến. Để sớm được giải quyết hồ sơ đất đai, người dân phải xếp hàng từ sáng sớm, thậm chí có người căng bạt, lều, mắc võng… trước các cơ quan này để đợi lấy số thứ tự.

Do vậy, tại huyện Cam Lâm đã xảy ra tình trạng người dân tụ tập, chen lấn, xếp hàng từ sáng sớm chờ đợt trước bộ phận Một cửa huyện, trụ sở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cả ngoài giờ hành chính để được tiếp nhận hồ sơ.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, việc này có thể gây mất an ninh trật tự gây bức xúc cho người dân, ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước.

Theo đó, Sở Nội vụ kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cam Lâm, Cục Thuế tỉnh trong phạm vi thẩm quyền khẩn trương triển khai các giải pháp để kịp thời xử lý tình trạng quá tải trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân khi nộp tại Bộ phận Một cửa huyện Cam Lâm, trụ sở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đại tại huyện Cam Lâm như: tăng cường nhân sự; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dẫn nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng internet, qua dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến; tổ chức, hướng dẫn cho người dân nhận số thứ tự nộp hồ sơ bảo đảm trật tự, công bằng…

Xử lý việc xếp hàng từ sáng sớm làm hồ sơ đất đai tại Cam Lâm
Người dân xếp hàng rất sớm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cam Lâm. (Ảnh: Trung Vũ).

Song song đó, Sở Nội vụ cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cam Lâm báo cáo khó khăn, vướng mắc và giải pháp đã triển khai trong việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trong thời gian qua. Đồng thời, đề xuất các giải pháp cần được triển khai, hỗ trợ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan gửi về Sở Nội vụ trước ngày 29/4/2022 để tổng hợp, xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Sở Nội vụ cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường – cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về đất đai tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý đất đai; sớm tổ chức cung cấp, quản lý dịch vụ công về trích lục, trích đo địa chính trên nền tảng trực tuyến, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng và có kiểm soát chặt chẽ trong cung cấp dịch vụ công theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 81/UBND-KSTTHC ngày 05/01/2022.

Để không xảy ra tình huống tương tự, Sở Nội vụ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, dự báo và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các giải pháp để ứng phó, tránh bị động, gây bức xúc trong dư luận.

Nguồn kinhtedothi.vn

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Theo dõi CAMLAMONLINE.COM

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin

Tin tưc, khuyến mãi, cập nhật mới nhất tại Cam Lâm

Bài viết mới nhất

.
.