Site logo

NGÀY HỘI PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP

Do Hội Phụ Nữ Huyện Cam Lâm tổ chức tại “Trung tâm văn hoá thông tin và thể thao huyện Cam Lâm”. Tại đây đang trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP. Thời gian tổ chức trong ngày hôm nay 13-10.

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Theo dõi CAMLAMONLINE.COM

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin

Tin tưc, khuyến mãi, cập nhật mới nhất tại Cam Lâm

Bài viết mới nhất

.
.