Site logo
Mô tả

- Hoạt động từ năm 2020.
- Chi phí bảng rổ đều tự góp.
- Sân chưa hoàn chỉnh nhưng đủ thỏa mãn đam mê.
- Sân ngoài trời (outdoor).

Địa chỉ
Theo dõi
Khu vực
Danh mục
Thông tin liên hệ

  • Chưa có bình luận nào.
  • Thêm đánh giá mới
      .
      .