Site logo
Mô tả

Tự nhiên thèm bún riêu. Ngó qua thấy quán ăn cũng oke thì tội gì mà không đi ngay
Bún riêu BiBiken
Đinh Tiên Hoàng
Quán bán từ 6h00 sáng

Địa chỉ
Khu vực
Danh mục
Thông tin liên hệ

  • Chưa có bình luận nào.
  • Thêm đánh giá mới
      .
      .