Site logo

DANH SÁCH CÁC CHÙA, TỊNH THẤT BẠN CÓ THỂ ĐẾN DÂNG HƯƠNG LỄ PHẬT TẠI CAM LÂM

1. Chùa QUAN ÂM

???? Địa chỉ: Thôn Bãi Giếng, xã Cam Đức, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1968

???? Tổ Khai sơn: ĐĐ Thích Từ Quang

2. Chùa TÂY THIÊN

???? Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1967

???? Tổ Khai sơn: TT Thích Hạnh Phát

3. Chùa BẢO QUANG

???? Địa chỉ: Thôn Phú Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1940

4. Chùa BỬU LÂM

???? Địa chỉ: Thôn Tân Khánh, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1989

???? Vị Khai sơn: Ban Đại Diện huyện hội PG Diên Khánh

5. Chùa BỬU QUANG

???? Địa chỉ: Thôn Cây Xoài, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1973

???? Tổ Khai sơn: HT Thích Minh Khai

6. Chùa HÒA TÂN

???? Địa chỉ: Thôn Vinh Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1964

???? Tổ Khai sơn: HT Thích Đức Minh

7. Tịnh thất KIẾT TƯỜNG

???? Địa chỉ: Thôn Tân Xương, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

???? Năm Khai sơn: 1990

8. Chùa LINH SƠN PHÁP ẤN

???? Địa chỉ: Đ5, thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1968

???? Tổ Khai sơn: HT Thích Như Ý

9. Chùa LONG TUYỀN

???? Địa chỉ: Thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1969

???? Tổ Khai sơn: HT Thích Trí Nghiêm

10. Tịnh xá NGỌC TÂN

???? Địa chỉ: Thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, TP Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1960

???? Vị Khai sơn: ĐĐ Giác Kỷ

11. Chùa PHÁP VÂN

???? Địa chỉ: Thôn Cửu Lợi, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1950

12. Chùa PHỔ THIỆN

???? Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phú, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1969

???? Vị Khai sơn: TT Thích Thiện Đức

13. Chùa THANH LỢI

???? Địa chỉ: Thôn Cửu Lợi, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

???? Tổ Khai sơn: HT Thích Hòa Lợi

14. Chùa THANH SƠN

???? Địa chỉ: Thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

15. Niệm Phật Đường THẠNH NHUÂN

???? Địa chỉ: Thôn Xuân Lập, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1989

16. Chùa THIÊN BÌNH

???? Địa chỉ: Quốc lộ 1 A, thôn Phú Bình 2, xã Cam Tân, huyên Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1966

17. Chùa TỪ HIỆP

???? Địa chỉ: Thôn Trung Hiệp, xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1991

???? Vị Khai sơn: TT Thích Thông Anh

18. Chùa TỪ ĐỨC

???? Địa chỉ: Thôn Quảng Đức, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1972

???? Tổ Khai sơn: ĐĐ Giác Hạnh

19. Tịnh thất THANH NGHIÊM

???? Địa chỉ: Thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1980

???? Vị Khai sơn: Sư Cô Thông Ân

20. Tịnh thất THANH LƯƠNG

???? Địa chỉ: Thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1978

???? Vị Khai sơn: Sư Cô Thông Tín

21. Tịnh thất THANH QUANG

???? Địa chỉ: Thôn Tân Xương, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

⏱ Năm Khai sơn: 1986

???? Vị Khai sơn: Sư Cô Thông Thạnh

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Theo dõi CAMLAMONLINE.COM

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin

Tin tưc, khuyến mãi, cập nhật mới nhất tại Cam Lâm

Bài viết mới nhất

.
.