Site logo

Cây Gỗ Tếch Hay Dã Tỵ Tại Cam Lâm Được Công Nhận Cây di sản Việt Nam.

Tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm đã diễn ra Lễ công nhận cây di sản Việt Nam, cây bách niên cổ mộc cho cây gỗ Tếch hay Dã tỵ có tuổi hơn 100 năm do chính tay bác sỹ Alexandre Yersin du nhập và trồng. Đây là cây cổ thụ thứ 3 sau cây me và cây chai lá cong ở Cam Hải Đông được công nhận ở Cam Lâm.

Được biết, cây giá tỵ do chính tay bác sĩ Alexandre Yersin trồng đã tồn tại và phát triển trên 110 năm. Hiện cây ở giữa khuôn viên chùa, phát triển mạnh với tán lá rộng trên 18m, thân thẳng cao khoảng 27m, đường kính gốc 1,3m.

Cây Gỗ Tếch Hay Dã Tỵ Tại Cam Lâm Được Công Nhận Cây di sản Việt Nam. 1
Cây Gỗ Tếch Hay Dã Tỵ Tại Cam Lâm Được Công Nhận Cây di sản Việt Nam. 2
Cây Gỗ Tếch Hay Dã Tỵ Tại Cam Lâm Được Công Nhận Cây di sản Việt Nam. 3
Cây Gỗ Tếch Hay Dã Tỵ Tại Cam Lâm Được Công Nhận Cây di sản Việt Nam. 9
Cây Gỗ Tếch Hay Dã Tỵ Tại Cam Lâm Được Công Nhận Cây di sản Việt Nam. 4
Cây Gỗ Tếch Hay Dã Tỵ Tại Cam Lâm Được Công Nhận Cây di sản Việt Nam. 10
Cây Gỗ Tếch Hay Dã Tỵ Tại Cam Lâm Được Công Nhận Cây di sản Việt Nam. 5
Cây Gỗ Tếch Hay Dã Tỵ Tại Cam Lâm Được Công Nhận Cây di sản Việt Nam. 11
Cây Gỗ Tếch Hay Dã Tỵ Tại Cam Lâm Được Công Nhận Cây di sản Việt Nam. 6
Cây Gỗ Tếch Hay Dã Tỵ Tại Cam Lâm Được Công Nhận Cây di sản Việt Nam. 12
Cây Gỗ Tếch Hay Dã Tỵ Tại Cam Lâm Được Công Nhận Cây di sản Việt Nam. 7
Cây Gỗ Tếch Hay Dã Tỵ Tại Cam Lâm Được Công Nhận Cây di sản Việt Nam. 13
Cây Gỗ Tếch Hay Dã Tỵ Tại Cam Lâm Được Công Nhận Cây di sản Việt Nam. 8
Cây Gỗ Tếch Hay Dã Tỵ Tại Cam Lâm Được Công Nhận Cây di sản Việt Nam. 14

Nguồn : Nguyễn Thị Trâm

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Theo dõi CAMLAMONLINE.COM

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin

Tin tưc, khuyến mãi, cập nhật mới nhất tại Cam Lâm

Bài viết mới nhất

.
.