Site logo

CamLamOnline Tham Gia Quảng Bá Tại Hội Nghị “Phát Động Chương Trình Hưởng Ứng Ngày Chuyển Số Quốc Gia 10.10.2023”d

????????Đại Biểu thanh toán điện tử khi mua các sản phẩm xoài sấy , bánh xoài bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua điện thoại trên ứng dụng thanh toán điện tử.

???????? Tham Khảo Thông Tin “Du Lịch Cộng Đồng Trải Nghiệm Xứ Xoài Cam Lâm “ Và “CamLamOnline – Câu Chuyện Sản Phẩm Xoài” bằng cách quét mã QR , Đại Biểu có thể tìm hiểu được nguồn gốc xuất xứ , câu chuyện sản phẩm , cảnh đẹp và các nét đặc trưng của Xứ Xoài Cam Lâm.

CamLamOnline Tham Gia Quảng Bá Tại Hội Nghị “Phát Động Chương Trình Hưởng Ứng Ngày Chuyển Số Quốc Gia 10.10.2023”d 1
Đại diện CamLamOnLine tại Hội Nghị
CamLamOnline Tham Gia Quảng Bá Tại Hội Nghị “Phát Động Chương Trình Hưởng Ứng Ngày Chuyển Số Quốc Gia 10.10.2023”d 2
.
CamLamOnline Tham Gia Quảng Bá Tại Hội Nghị “Phát Động Chương Trình Hưởng Ứng Ngày Chuyển Số Quốc Gia 10.10.2023”d 3
.
CamLamOnline Tham Gia Quảng Bá Tại Hội Nghị “Phát Động Chương Trình Hưởng Ứng Ngày Chuyển Số Quốc Gia 10.10.2023”d 4
.
CamLamOnline Tham Gia Quảng Bá Tại Hội Nghị “Phát Động Chương Trình Hưởng Ứng Ngày Chuyển Số Quốc Gia 10.10.2023”d 5
.
CamLamOnline Tham Gia Quảng Bá Tại Hội Nghị “Phát Động Chương Trình Hưởng Ứng Ngày Chuyển Số Quốc Gia 10.10.2023”d 6
.
CamLamOnline Tham Gia Quảng Bá Tại Hội Nghị “Phát Động Chương Trình Hưởng Ứng Ngày Chuyển Số Quốc Gia 10.10.2023”d 7
.
CamLamOnline Tham Gia Quảng Bá Tại Hội Nghị “Phát Động Chương Trình Hưởng Ứng Ngày Chuyển Số Quốc Gia 10.10.2023”d 8
Gian hàng CamLamOnLine trưng bày sản phẩm tại hội nghị
CamLamOnline Tham Gia Quảng Bá Tại Hội Nghị “Phát Động Chương Trình Hưởng Ứng Ngày Chuyển Số Quốc Gia 10.10.2023”d 9
.
CamLamOnline Tham Gia Quảng Bá Tại Hội Nghị “Phát Động Chương Trình Hưởng Ứng Ngày Chuyển Số Quốc Gia 10.10.2023”d 10
.
CamLamOnline Tham Gia Quảng Bá Tại Hội Nghị “Phát Động Chương Trình Hưởng Ứng Ngày Chuyển Số Quốc Gia 10.10.2023”d 11
.
CamLamOnline Tham Gia Quảng Bá Tại Hội Nghị “Phát Động Chương Trình Hưởng Ứng Ngày Chuyển Số Quốc Gia 10.10.2023”d 12
.
CamLamOnline Tham Gia Quảng Bá Tại Hội Nghị “Phát Động Chương Trình Hưởng Ứng Ngày Chuyển Số Quốc Gia 10.10.2023”d 13
Không gian hội nghị

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Theo dõi CAMLAMONLINE.COM

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin

Tin tưc, khuyến mãi, cập nhật mới nhất tại Cam Lâm

Bài viết mới nhất

.
.