Site logo

Bò… Cam Lâm.

Bò phương tiên di chuyển “mui trần” mọi địa hình.

Bò 1 tài sản lớn, 1 người bạn của nông dân.

Và bò 1 hình ảnh, kí ức, kỉ niệm khó quên.

Bò... Cam Lâm. 1
Bò... Cam Lâm. 6
Bò... Cam Lâm. 2
Bò... Cam Lâm. 7
Bò... Cam Lâm. 3
Bò... Cam Lâm. 8
Bò... Cam Lâm. 4
Bò... Cam Lâm. 9
Bò... Cam Lâm. 5
Bò... Cam Lâm. 10

Nguồn: Đặng Thế Truyền

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Theo dõi CAMLAMONLINE.COM

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin

Tin tưc, khuyến mãi, cập nhật mới nhất tại Cam Lâm

Bài viết mới nhất

ĐÌNH THỦY TRIỀU

Đình Thủy Triều nay thuộc thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (xưa là Hà Bạc Thuộc, huyện Vĩnh Xương,

.
.