Site logo

Giải Billard Kết Nối “Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp”

Nhằm tạo điều kiện giao lưu, kết nối các sàn bất động sản UY TÍN trong khu vực Huyện Cam Lâm. Tạo sân chơi cộng đồng cùng nhau xây dựng thị trường Bất Động Sản vững mạnh, uy tín và tạo nhiều giá trị  nhất cho khách hàng. Ngoài ra trích một phần kinh phí hỗ trợ Huyện Đoàn và các xã trực thuộc huyện Cam Lâm vào các công tác từ thiện, an sinh xã hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cam Lâm.

📌Địa Điểm : Billiards Club Ken Luxury – Tân Hải – Cam Hải Tây – Cam Lâm

Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 1
BTC cùng tập thể các VĐV chụp hình lưu niệm
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 2
địa điểm tổ chức giải Billiards Club Ken Luxury
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 3
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 45
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 4
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 5
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 6
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 7
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 8
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 9
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 10
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 11
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 12
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 13
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 14
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 15
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 16
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 17
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 18
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 19
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 20
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 21
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 22
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 23
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 24
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 25
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 26
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 27
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 28
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 29
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 30
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 31
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 32
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 33
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 34
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 35
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 36
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 37
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 38
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 39
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 40
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 41
.
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 42
Đặng Thái Trị ( thành viên CamLamOline tác nghiệp tại giải đấu)
Giải Billard Kết Nối "Tấm Lòng Vàng Doanh Nghiệp" 43
Đặng Thế Truyền ( thành viên CamLamOline tác nghiệp tại giải đấu)

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Theo dõi CAMLAMONLINE.COM

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin

Tin tưc, khuyến mãi, cập nhật mới nhất tại Cam Lâm

Bài viết mới nhất

NEM NƯỚNG CÔ LOAN

“Nem nướng ở Cam Lâm vừa là món ăn truyền thống vừa là đặc sản nơi đây” : Nem nướng cô Loan : bình dân

.
.